Ochrana osobních údajů

Společnost iGATE s.r.o. se zavazuje maximálně chránit Vaše osobní údaje.

Společnost iGATE s.r.o. se zavazuje maximálně chránit Vaše osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Vaše osobní údaje využíváme pouze k nutným účelům souvisejícím se zasíláním informací, soutěžím a zkvalitňováním našich služeb a rozhodně nedochází k jejich zneužívání.
Uživatel stránek www.directemailing.cz poskytnutím osobních údajů souhlasí s tím, aby jím poskytnuté údaje, které byly získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci registrace na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace a pro účely vnitřních analýz a statistik. Uživatel souhlasí s poskytnutím emailových adres k marketingovým účelům Provozovatele, jedná se o informativní obchodní sdělení související se zbožím a službami prezentovanými webovými projekty společnosti iGATE s.r.o.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost iGATE s.r.o. se při své činnosti řídí následujícími pravidly:
Veškerá zveřejňovaná nebo rozesílaná sdělení musí být v souladu s těmito zásadami:

iGATE s.r.o. zasílá e-mailové zprávy pouze na e-mailové adresy, od kterých má souhlas k zasílání e-mailových zpráv.

Personal data protection statement

All activities of the company iGATE s.r.o. comply with following rules:
All messages which are published or sent have to be in accordance with following rules:

iGATE s.r.o. send e-mail messages only to e-mail addresses which gave permission for receiving e-mail messages from iGATE s.r.o.

Naši partneři